Miechowskie Dni Jerozolimy

Duchowość pasyjno-rezurekcyjna zakotwiczona jest w wierze w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a zmartwychwstanie wyznacza nasz stosunek do krzyża. Znacie doskonale to biblijne sformułowanie: gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara – mówił w homilii abp Józef Kowalczyk Prymas Senior, przewodnicząc w niedzielę Mszy św. w miechowskiej bazylice na zakończenie V Dni Jerozolimy.

W Miechowie – gdzie znajduje się polska siedziba zwierzchnictwa bożogrobców i bazylika z najstarszą repliką Grobu Bożego w Europie od 15 do 16 września trwały V Dni Jerozolimy.

Abp Kowalczyk w homilii przypomniał, że bazylikę zbudowali bożogrobcy dla wiernych i współczesnych bożogrobców, którzy „podejmują wielkie zadanie promocji duchowości i liturgii Męki Pańskiej, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa”. To właśnie ze zmartwychwstania czerpiemy moc do uczestnictwa w krzyżu Chrystusa – zaznaczył hierarcha.

Duchowny zaapelował o poszanowanie chrześcijańskich korzeni Europy i jej tradycji. – My jako bożogrobcy nie możemy nie mówić, że Europa zmierza do budowania wspólnoty już nie na ideach założycieli tej wspólnoty – mówił abp Kowalczyk, wymieniając chrześcijańskich „ojców Europy”, szczególnie wskazując na przykład Roberta Schumana, którego zainspirowała flaga w kaplicy cudownego medalika w Paryżu, stając się prototypem flagi UE.

– Za kogo my dzisiaj uważamy Chrystusa – za przebrzmiałą piosenkę przeszłości, czy fundament naszej obecności tutaj? – zapytywał hierarcha.

Przez dwa dni w Michowie odbywały się wydarzenia przypominające związki tutejszych bożogrobców i bazyliki – z Ziemią Świętą, modlono się także o pokój i chrześcijan w ojczyźnie Chrystusa. Miały miejsce panele naukowe i prelekcje o związkach Miechowa z Ziemią Świętą oraz o dziedzictwie bożogrobców, koncerty, wernisaże, projekcje filmów.

W sobotę odbyła się sesja pt. „Ziemia Zbawiciela – prelekcje o Ziemi Świętej”, podczas której wystąpił m.in. dr Michael Hesemanna – dziennikarz niemiecki i historyk akredytowany przy Stolicy Apostolskiej. O. dr Dobromir Jasztal, wikariusz Kustodii Ziemi Świętej mówił o ostatnich pracach przy odnawianiu Grobu Chrystusa w Jerozolimie. Pokazano także brytyjski film dokumentalny „Tajemnice Grobu Chrystusa” – była to jego premiera w Polsce. Z koncertem wystąpił zespół Capella Cracoviensis. Mszy św. w bazylice Grobu Bożego przewodniczył bp Jan Piotrowski.

Niedzielne spotkania dedykowane zakonowi bożogrobców i Ziemi Świętej rozpoczął wernisaż wystawy „Custodes sanctissimmi sepulchri – portrety polskich bożogrobców”, połączonej z wykładem jej kustosza, dr Beaty Skrzydlewskiej. Miała miejsce także prelekcja „Godzinki o Bożym Grobie ks. Jakuba Pawła Radlińskiego, Bożogrobca z Miechowa” ks. prof. dr. hab. Jarosława Popławskiego z KUL.

Zobacz: Galeria zdjęć

tekst za: ekai.pl 

Kategorie: News