Miechowskie Dni Jerozolimy

V Miechowskie Dni Jerozolimy

15-16 września 2018 roku

Sobota, 15 września 2018 roku

DZIEŃ ZIEMI ŚWIĘTEJ

Dom Kultury w Miechowie (ul. Racławicka 10 w Miechowie):

09.30 zbiórka uczestników (poczęstunek: kawa / herbata)
10.00 powitanie uczestników i uroczyste rozpoczęcie V Miechowskich Dni Jerozolimy; okolicznościowe prelekcje popularnonaukowe pod przewodnictwem Kawalera OESSH dr. inż. Stanisława Karczmarczyka:
Ziemia Zbawiciela – prelekcja o Ziemi Świętej z pokazem multimedialnym, Michael Hesemann, dr h.c., CSC, OEBDC, Kt.GC.SMA, (niemiecki historyk, pisarz i publicysta specjalizujący się w historii Kościoła, dziennikarz o międzynarodowej renomie akredytowany przy Stolicy Apostolskiej i twórca filmów dokumentalnych);
Odnowiony Boży Grób w Jerozolimie – prelekcja o renowacji edykuły Grobu Pańskiego w Jerozolimie w okresie maj 2016 – marzec 2017, o. dr Dobromir Jasztal OFM, Wikariusz Kustodii Ziemi Świętej
11.30 projekcja filmu dokumentalnego Tajemnica Grobu Jezusa (Wielka Brytania 2017, Towarzystwo National Geographic w Waszyngtonie, USA), polska premiera kinowa
12.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu Związki Ziemi Miechowskiej z Jerozolimą – Miechów Polską Jerozolimą, wprowadzenie ks. dr Krzysztof Bąk CSSH.
13.15 przejście do budynku poklasztornego bożogrobców w Miechowie

Budynek poklasztorny bożogrobców (Plac Tadeusza Kościuszki 4 w Miechowie):

14.30 Sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej (Izrael, Jordania, Liban, Syria i Autonomia Palestyńska) i udzielana im pomoc – studium panelowe pod przewodnictwem Ministra – Członka Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beaty Kempy, odpowiedzialnej za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej; wystąpienia zaproszonych gości z polskich organizacji kościelnych i pozarządowych (sala konferencyjna w budynku poklasztornym, na I piętrze)

Bazylika mniejsza pw. Grobu Bożego w Miechowie

16.00 Msza Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp. Jana Piotrowskiego, biskupa diecezji kieleckiej
17.00 przerwa
17.30 koncert w bazylice pw. Grobu Bożego w Miechowie w wykonaniu zespołu Capella Cracoviensis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa, wprowadzenie Pani prof. Teresa Malecka DSSH, w programie:
– Wolfgang Amadeus Mozart Sonata C-dur KV 263
– Wolfgang Amadeus Mozart Ave, verum corpus
– Joseph Haydn Missa in Angustiis „Nelsonmesse“

Niedziela, 16 września 2018 r.

DZIEŃ DZIEDZICTWA BOŻOGROBCÓW

Budynek poklasztorny bożogrobców (pl. Tadeusza Kościuszki 4):

09.30 zbiórka uczestników
09.45 wernisaż wystawy Custodes sanctissimi sepulchri – Portrety Polskich Bożogrobców i wykład okolicznościowy kuratora wystawy dr Beaty Skrzydlewskiej (Katedra Muzeologii w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
10.30 prelekcja Godzinki o Bożym Grobie ks. Jakuba Pawła Radlińskiego, Bożogrobca z Miechowa, ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski, Kawaler OESSH, kierownik Katedry Historii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (sala konferencyjna w budynku poklasztornym, na I piętrze)

Bazylika mniejsza pw. Grobu Bożego w Miechowie

11.00 Nabożeństwo „Godzinki o Bożym Grobie” w kaplicy Grobu Bożego w Miechowie
11.45 Procesja z modlitwą o pokój w Ziemi Świętej przez Rynek w Miechowie i uroczysty ingres do bazyliki pw. Grobu Bożego;
– Msza Św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. abp. Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski Seniora, Komandora z Gwiazdą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie;
– po Mszy Św. oddanie czci i ucałowanie relikwii bł. Bartolo Longo z modlitwą o jego kanonizację oraz procesja do kaplicy Grobu Bożego i modlitwa przy Bożym Grobie

Dom Kultury w Miechowie (ul. Racławicka 10):
19.00 dodatkowa projekcja filmu dokumentalnego Tajemnica Grobu Jezusa.

IMPREZY I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

KONKURS SZKOLNY DLA UCZNIÓW: Związki Ziemi Miechowskiej z Jerozolimą – Miechów Polską Jerozolimą pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
Organizatorzy: Powiat Miechowski, Gmina Miechów
Terminy: maj–czerwiec 2018 roku;
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 15 września 2018 roku podczas V MDJ

WYSTAWA: Custodes sanctissimi sepulchri – Portrety Polskich Bożogrobców
Organizator i miejsce: Muzeum Ziemi Miechowskiej z siedzibą w Miechowie
Terminy: 15 września – 3 listopada 2018 roku
Prezentacja zachowanych portretów członków Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Pańskiego w Jerozolimie działających na ziemiach polskich, w tym prepozytów generalnych miechowskich oraz prepozytów nyskich i przeworskich z XVII i XVIII wieku, ze zbiorów parafii i muzeów.

TRADYCYJNA KWESTA CHARYTATYWNA na rzecz sierocińców w Ziemi Świętej „Dom Pokoju – Home of Peace” na Górze Oliwnej w Jerozolimie i w Betlejem, prowadzonych przez Prowincję Poznańską Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety
Terminy: 15-16 września 2018 roku

15–16 września (sobota–niedziela), godz. 9.00–16.00
Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” (w budynku poklasztornym bożogrobców, pl. Tadeusza Kościuszki 3a) – międzynarodowa wystawa poplenerowa Barwy Małopolski – Miechów 2018.